წმინდა სმოკი

ავტორის პოსტერი წმინდა სმოკი ხაზი ხელოვნების სტილში

 • წმინდა სმოკის პლაკატი
 • წმინდა სმოკის პლაკატი
 • წმინდა სმოკის პლაკატი

  Mapny288MPN288S040220
  4.9598
  1000 RUB

  მინიმალისტური ხაზის პლაკატის დიზაინი.