გეოგრაფია

ქალაქის, რეგიონის, ქვეყნის, მსოფლიოს დეტალური გეოგრაფიული რუკა.

კედლის რუქებზე მონიშნულია და ხელმოწერილია ქუჩები, მეტროსადგურები, მატარებლის სადგურები, ადმინისტრაციული, სოციალური, კულტურული, ისტორიული და სხვა მნიშვნელოვანი ობიექტები.

შექმენით რუკა
Mapny66MPN66S300918
4.93581
⚠ Attention! The names of streets and districts will look different, you can see how it will look in the final version in the catalog
Город
Страна
Координаты